پادرا پولاد سنج

عضو و رئیس هیئت مدیره

متولد: تهران
تاریخ تولد: 1359/05/30

سوابق تحصیلی :

  • دانشجوی فوق لیسانس روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
  • لیسانس معادل شهرسازی، دانشگاه تهران
  • فوق لیسانس معماری ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
  • دیپلم ریاضی فیزیک، مجتمع آموزشی دکتر حسابی تهران

سوابق حرفه ای :

  • مسئول پایه دبیرستان دوره دوم پسرانه البرز نو، منطقه 6 تهران
  • مشاور تحصیلی دوره اول پسرانه سینا, منطقه 6 تهران
  • مشاور تحصیلی ،دفتر مشاور فراذهن،تهران