معرفی مجموعه

شهر خوب ساختنی است نه یافتنی
احقاق حقوق شهروندی مان در گرو ایفای نقش شهروندی مان است
ما شهروند هستیم،نه یک شهر نشین

قدمت و ضرورت فعالیتهای اجتماعی اعضاء موسسه حامیان رشد و بالندگی

فعالیت اجتماعی موسسه حامیان رشد و بالندگی از سال 1387 با دغدغه بررسی و یافتن علل ضعف عملکرد نقش والدین در تربیت فرزندان از مدرسه دخترانه ابتدائی فرهنگ واقع در میدان گلها (منطقه 6 تهران) بعنوان مشاور خانواده از جانب یکی از موسسین این مجموعه شکل گرفته و پیگیری گردید.

بانی این موسسه سرکار خانم زهرا محمدی نژاد در جریان ارائه خدمات مشاوره ای به والدین دانش آموزان متوجه شدند که مادران خانه دار علی رغم داشتن وقت کافی در طول روز، به علت عدم آگاهی از تعریف درست  وظایف خویش بعنوان یک مادر در خانواده ، در تنظیم ، برنامه ریزی و مد یریت اوقات فراغت خویش ناتوان بوده و با وجود داشتن مدرک تحصیلی قابل قبول نمی توانند الگوهای شایسته ای برای تربیت فرزندان نسل آینده کشورمان باشند.

آگاهی از این امر پیش مقدمه انجام یک سلسله فعالیتهای تجربی و کسب اطلاعاتی گردید که تاسیس موسسه حامیان رشد و بالندگی نتیجه این پیگیری هاست و دست آورد 11 سال فعالیت بانیان این مجموعه شکل گیری فعالیتهای محله ای بانوان خانه دار با رویکرد ارتقاء سطح توانمندی این قشر از شهروندان در سطح جامعه است.

این فعالیتها در ابتدای امر ، برای بهبود حال مادران خانه دار و ارتقاء کیفیت نقش مادری شان در خانواده تعریف گشته بود. اما به تدریج بعنوان یک ضرورت در میان اعضاء یک خانواده و بویژه مادران مان پذیرفته شد و اکنون این موسسه فعالیتهای خویش را برای تمامی اعضاء خانواده پیگیری و اجرائی می نماید.

بانیان این موسسه بر این باورند که بانوان خانه دار در جامعه مان با وجود داشتن مدرک تحصیلی بالا و انرژی جوانی فاقد توانمندی برنامه ریزی جامع و هدفمند برای اوقات فراغت خویش می باشند، نقش حساس خویش در شرایط کنونی جامعه را درک نکرده و به شکل جدی و مسئولانه به بازنگری ارزشهای وجودی خویش نمی پردازند و این امر می تواند ناشی از عدم آگاهی از نقش مورد انتظار جامعه از مادران مان در شرایط کنونی جامعه باشد. آنان به پیروی از الگوهای سنتی و گاه مدرن در تربیت فرزندان خویش ، با بحران دوگانگی و عدم کارآئی مواجه بوده و نمی توانند مامنی امن و قابل الگو برای فرزندانشان باشند.

وجود چنین فرضی در تعریف دلایل ضعف عملکرد مادران خانه دار در تربیت فرزندان، پایه و اساس فعالیتهای این موسسه با هدف پر کردن بهینه اوقات فراغت این قشر از جامعه با رویکرد هویت بخشی به آنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی ما را بر آن داشت که در این خصوص تمرکز کرده و فعالتیهای گروهی را برایشان تعریف کنیم . به تدریج متوجه شدیم که برای تحقق اهداف مان بهتر است در کوچکترین ساختار شهری (یک محله) فعالتیهای بانوان خانه دار ساکن در آن را تعریف کرده و با بوجود آوردن شبکه سالم دوستی ها، فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی هدفمندمان را پیگیری نمائیم.

ابتدا با سراهای محله ارتباط برقرار کرده و در سال 1390 مجوز فعالیت انجمن فرهنگی بانوان خانه دار را از شهرداری اخذ نمودیم.

به تدریج با گسترش کار ، فعالیت در سرای محله جوابگوی توقعات ما از پیشرفت فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی خلاقانه و خودجوش مردمی (بانوان خانه دار) در سطح محله نبود.

بانیان این موسسه بعد از کسب تجارب مقدماتی در حوزه فعالیتهای اجتماعی در محلات منطقه 6 تهران ، اقدام به اخذ پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد از استانداری تهران در سال 1393 نموده و وارد فاز جدید فعالیتهای اجتماعی خویش در محلات شهر تهران ( منطقه 6 ) گردید.

موسسه حامیان رشد و بالندگی پروانه فعالیت خویش به شماره ثبت 34962 را در دی ماه سال 1393 از استانداری تهران دریافت نمود.