اخبار

روحش شاد، یادش گرامی

سرکار خانم کیایی (ویژه) باقلبی آکنده از غم واندوه ، درگذشت همسر گرامیتان را به شما و بازماندگان داغدار تسلیت عرض مینماییم . ما را درغم خود شریک بدانید.

رحمت الهی نثار روحش باد

از طرف اعضای موسسه ی حامیان رشدو بالندگی

پنجمین نشست اعضای تیم اجرائی

روز یکشنبه دوم شهریورماه نشست پنجمین روز از اعضای تیم اجرایی بود . فعالیت چشمگیر عزیزان همراه برای به ثمر نشستن دست آوردی جدید.

چهارمین نشست اعضای تیم اجرائی

این هفته (آخرین هفته مرداد ماه 99 ) دو روز تیم اجرایی درستاد بحران منطقه شش کارتهیه وآماده سازی فعالیتها مشغول بودند .همچنین در این دورهمی جشن سالگرد بازگشت آزاده ی عزیزی ( برادر همراهی فعال )به وطن و تولد دوست وهمراهی مهربان را برگزار شد.

خانم وآقای محبی در حال تهیه عکس از فعالیتهای انجام شده

عیادت از مرحمت خانم -خونه ی مادر بزرگ 99/05/21 با جمعی از بانوان محل

سومین نشست اعضای تیم اجرائی

در تاریخ 20مرداد ماه سال 1399 از ساعت 9 صبح تا ساعت 14 بعدازظهر در ستاد بحران منطقه شش تهران محله جهان آرا

بسته بندی

کارگاه های مختلف بارعایت فاصله اجتماعی

اطوکاری

سرو صبحانه به همت یاران

دوخت وبستن کیسه ها

طراحی ماسک

اموزش دوخت ماسک وتهیه فیلم برای آموزش مجازی

آموزشی برای بچه ها

گزارش اهم فعالیتهای اعضای گروه سفیران عشق و امید در کمپین »دوست دارم زندگی رو«

فاجعه انسانی بحران شیوع ویروس کرونا در تاریخ جهان ثبت خواهد گردید. هر یک از ما انسانها در این پیچ تاریخی نقشی را برگزیده و بر اساس تصمیمی که اتخاذ کردیم، چیزی که در این روزها بیش از هر چیزی بدان نیاز داریم، صرف نظر از ارزشگذاری خوب و یا بد بودن انتخاباتمان، تجربه کردن حال خوب و ارزشمندی است. در کمپین »دوست دارم زندگی رو« تالش شده با نگاهی ساده، به دور از کمالگرایی به پشتوانه تواناییهای بالفعل انسانها برای تجربه حال خوب و ارزشمند در زندگیشان، ضمن دوری جستن از روزمرگی و انفعال، در حرکتی انساندوستانه اوقات فراغت خویش را معنیدار نمایند. فعالیت کمپین از تاریخ ۱۵ اسفند در پاسخ به نگرانیهای هموطنانی آغاز شد. مشاهده شیوع ویروس کرونا و آمار باالی مرگ کادر پزشکی و درمانی بیمارستانها حال بسیاری از مردم را خراب کرده بود، در این شوک جهانی غیر منتظره، عدهای بدون فوت وقت و حساب و کتاب با فاصله گرفتن از اخبار بد و مضطرب کننده به جای گزینش نقش انفعالی، به پشتوانه انرژیهای مثبت وجودیشان، دست به اقدام زدند، اقدامی کوچک با چاشنی عشق و امید به زندگی بهتر برای خود و هموطنان خویش. در این کمپین طی فراخوانی در فضای مجازی، صدها شهروند داوطلب در قالب نقشهای متفاوت گرد هم آمدند. هموطنانی که تا قبل هیچگونه شناختی از یکدیگر نداشتند، تنها به اتکاء نگاه مثبت خویش و اعتماد کردن به یکدیگر، هر یک با قبول مسئولیتی در فعالیت دوخت و تهیه لوازم بهداشتی و پزشکی مورد نیاز کادر بهداشت و درمان بیمارستانهای کشورمان، نقشی فعال و اثرگذار را در بحران کشورشان پذیرفتند. در نگاه اول هدف کمپین تهیه لوازم بهداشتی و مراقبتی مورد نیاز کادر درمان و بهداشت بیمارستانهای کشورمان در مقابله با شیوع ویروس کرونا برداشت میشود، اما هدف اصلی و مهم این کمپین، کمک به هموطنانی است که محکوم به ماندن در خانه بودند و میبایست به طریقی اوقات فراغت خویش را مدیریت نموده و راهی برای مبارزه با انباشت اخبار بد و نگرانکننده این ایام در وجودشان مییافتند. اما به قدری وقایع غیره منتظره بود که اکثریت هموطنان نقش انفعالی و خود مراقبتی خویش و خانوادهشان را برگزیدند، بدون آگاهی از تبعات آن بعد از چند ماه قرنطینه که سالمت روح، جسم و روانشان را تهدید خواهد کرد. 2 بنابراین اولین نتیجه و دستاورد مثبت این کمپین، متوجه خود داوطلبین بود که با انجام کارهای انساندوستانه ضمن پر کردن بهینه اوقات فراغت خویش، توانستند از تمرکز بر اخبار بد و نگرانکننده فاصله گرفته و انرژی مثبت حاصل از انجام فعالیتهای خیرخواهانه خویش را در زندگی خانواده خویش جاری سازند. پیرو گزارشات دریافتی از داوطلبین، فعالیت کمپین در منازلشان، ضمن ایجاد همدلی بین اعضاء خانواده، بهانهای برای انجام کار گروهی شده بود و حس خوب حاصل از انجام کاری ارزشمند، روحیهای با نشاط و سرزندگی برای اعضاء به ارمغان آورده بود. حال بعد از گذشت دو ماه از فعالیت شبانهروزی، در شرایطی کار را تعطیل میکنند که احساس ادای دین به هموطنان خویش را دارند و خوشحال هستند که توانستهاند قدمی هر چند کوچک برای جامعه خویش بردارند. در ادامه حاصل فعالیت گروهی عزیزان داوطلب آمده است. اقدامات انجام شده

الف- ارسال به بیمارستانها


ب- همکاری با شهرداری یک نوبت کار از شهرداری گرفته شده و به لطف خداوند و حمایت خیرین و عزیزان داوطلب توانستیم، مبلغی بیشتر از مبلغ نفر از عزیزان فراهم گشت. البته تعداد عزیزان داوطلب ۷ شهرداری به عزیزان پرداخت کنیم. در نوبت اول امکان فعالیت برای دوخت ماسک ویژه شهرداری خیلی کمتر از عزیزان مزدی دوز بود. سرکار خانم زارع و خانم افشاری با قبول داوطلبانه دوخت ماسک در این پروژه حضور داشتند.

4

تومان2887.500 دریافتی از شهرداری مبلغ تومان4634000 پرداختی مبلغ تومان بابت هر عدد ماسک از طرف شهرداری ۳۵0 پرداخت مبلغ ۵0۶.800 ماسک معادل۱448 دوخت داوطلبها تومان) 4.۶۳4.000 تومان دریافتی از شهرداری منهای پول پرداخت شده به دوزندگان ( 2.88۷.۵00 مابه التفاوت مبلغ تومان است که از محل ۱.۷4۷.000مبلغ : . تومان از کمک دوخت داوطلبانه سرکار خانم افشاری و سرکار خانم زارع تآمین گردید ۵0۶.800 . تومان از کمک خیرین و خانم قاسمی تآمین گردید ۱.240.000 – مبلغ

گزارش مالی پروژه

تشکلها و موسسات مردم نهاد حامی

1 – موسسه هادی اخلاق زیبا

2 – کانون فرهنگی ترویجی سروش کارافرینی

3 – مجمع خیرین سلامت گیلان

 • موسسه مهر طاها
 • 4 – موسسه آموزشهای مدنی (مام )
 • ۵ – موسسه حامیان رشد و بالندگی
 • ۶ – موسسه زنان فرا اندیش پارسی

با تشکر از صاحبخانههایی که واحد آپارتمانی خویش را در خصوص فعالیتهای اجرای کمپین “دوست دارم زندگی رو”

در اختیارمان قرار دادند. آقای سامان فضل الهی و آقای جوان حقیقی

با تشکر زهرا محمدی نژاد مدیرعامل موسسه حامیان رشد و بالندگی

کمپین چهارشنبه سوری

هموطنان عزیزم امسال که بخاطر حفظ بهداشت و ریشه کنی ویروس کرونا ناگزیریم در خانه های خود بمانیم برآن شدیم تا این سنت زیبا را به بهترین شکل در شرایط کنونی اجرا کنیم✨🔥👌👌
میعادگاه همه ی ما در بالکن خانه ها ویا پشت پنجره هایمان باشد تا با روشن نمودن شمع یاد عزیزان از دست رفته و ،پزشکان و پرستاران فداکارمان را گرامی و پاس بداریم و در عین حال برای تجربه حال خوب و روحیه بخشی به یکدیگر در کنار سایر هموطنانمان ترانه ی”چهارشنبه سوری _علی مولایی” را از طریق سیستم صوتی با صدای بلند در بالکن یا در صورت امکان پشت بام یا حیاط منزلمان پخش کرده و روشنایی شمع یا چراغ رنگی یا رقص نور …را جایگزین روشنایی اتش چوب و هیزم نماییم🕯
با کمک و همیاری هم این شب زیبا را خاطره انگیز خواهیم کرد👥👥👥

🌚 زمان : ۳شنبه شب ۲۷ اسفند ۹۸
🕗 راس ساعت ۸ شب

🏠مکان: پشت پنجره و یا بالکن منزلمان

🔅در اجرای این کمپین، بی شک خلاقیت و نوآوری هموطنان بسیار فراتر از این خواهد بود

همگی در نشر این کمپین در فضای مجازی بکوشیم تا هرچه سریع تر به دست همگان برسد🙋‍♂

سپاس از همراهی شما🙏
“موسسه حامیان رشد و بالندگی”

توجه
توجه
توجه 🌹

بنا به درخواست خدمه و پرستاران یکی از بیمارستانهای شهرمان ، در حال تولید ” پاپوش، آستینهای بلند، کفش پوش پلاستیکی و همچنین ماسک صورت هستیم.

با توجه به اینکه متوجه شدیم، اقلام اشاره شده در تمام بیمارستانهای کشور مورد نیاز است، به پشتوانه حمایتهای مالی برخی خیرین اقدام به فعالیت کردیم، با توجه به انتخاب فعالیتی که اکنون مطمئنیم، تمام بیمارستانها بدان نیاز دارند، در حال گسترش کار هستیم.

بنابراین جهت توسعه کار نیاز به حمایت به شرح زیر داریم:

۱- نیاز مبرم به پارچه ی مناسب و پلاستیک میباشد.

۲- کش نازک برای دوخت

۳- نخ

۴- پیک یا وسیله نقلیه جهت جابه جا کردن و حمل ونقل اقلام.

عزیزانی که تمایل به حمایت دارند ، می توانند اعلام آمادگی کنند تا به گروه خیرین و داوطلبان دعوت شوند.

با تشکر – زهرا محمدی نژاد
فعال اجتماعی🙏🏻🌹
شماره تلفن همراه
09369720324

توجه
توجه
توجه
🌹

بنا به درخواست خدمه و پرستاران یکی از بیمارستانهای شهرمان، در حال تولید ” پاپوش، آستینهای بلند، کفش پوش پلاستیکی و همچنین ماسک صورت هستیم.

با توجه به اینکه متوجه شدیم، اقلام اشاره شده در تمام بیمارستانهای کشور مورد نیاز است، به پشتوانه حمایتهای مالی برخی خیرین اقدام به فعالیت کردیم، با توجه به انتخاب فعالیتی که اکنون مطمئنیم، تمام بیمارستانها بدان نیاز دارند، در حال گسترش کار هستیم.

بنابراین جهت توسعه کار نیاز به حمایت به شرح زیر داریم:

۱- خیاطانی که چرخ شان بتواند پلاستیک بدوزد.

۲- برشکارانی که پلاستیکها را برش داده و بدوزند.

۳- پلاستیکهایی مطابق با الگوی ارسالی

۴- کش نازک برای دوخت

۵- نخ

۶- پیک جهت جابه جا کردن وسایل

عزیزانی که تمایل به حمایت دارند ، می توانند اعلام آمادگی کنند تا به گروه خیرین و داوطلبان دعوت شوند.

با تشکر – زهرا محمدی نژاد
فعال اجتماعی🙏🏻🌹

بمناسبت درگذشت بانو الحاجیه نرگس شالچیان مادر گرامی همسر عزیزم خانم فرزانه صلواتی مجلس بزرگداشتی روز شنبه ۲۶ بهمن ماه از ساعت ۵ الی ۷ در منزل شخصی برگزار خواهد شد.
حضوردوستان و آشنایان موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

————- 🌹 خبر فوری 🌹 ————–
به اطلاع همسایگان عزیز می رسانم:

با دیدن برف زیبای زمستان ، به شکرانه بارش رحمت ، به جهت برف بازی همسایگان ، همسایگان را همراه با فرزندان شان دعوت می کنم به یک مراسم دورهمی به صرف :
آش گرم خانگی مادران کدبانو
گپ و گفتگوی شیرین فرزندانمان که روز برفی زمستانی شان، خاطره می شود.

زمان : ساعت ۱۵/۳۰ الی ۱۷/۳۰
مکان : زمین بازی ابتدای خیابان نهم امیرآباد شمالی

با تشکر🌹🙏

صورتجلسه موسسه حامیان رشد وبالندگی مورخ دهم دیماه ۹۸

جلسه ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه در دفتر موسسه واقع در خیابان پنجم باحضور اکثریتی اعضای فعال موسسه ونیز جمعی از ساکنین خیابان پنجم امیرآباد تشکیل شد
در این جلسه که شهردار محترم ناحیه ۴ منطقه ۶ جناب آقای داودی و معاونت فرهنگی، اجتماعی ناحیه ی ۴ سرکار خانم جدیدی حضور داشتند طرح محله ی پاک توسط جناب داودی توضیح داده شد و همچنین طرح تفکیک زباله از مبدا نیز توسط مدرسین وتسهیل گران ناحیه ۴ ،خانم ها احمدی وپیری خدمت اعضای شرکت کننده در جلسه ، آموزش داده شد.

توضیحات آقای داودی در تشریح طرح محله ی پاک به اختصار در زیر امده است:
طرح تفکیک زباله از مبدا به جهت جلوگیری از زباله دزدی و مافیای زباله بصورت گسترده در محلات تهران به تصویب شهرداری رسیده است
در این طرح که قرار است تمامی مخازن ۱۱۰۰ لیتری از سطح کوچه ها جمع اوری شود مخازن زباله های تر وخشک در اختیار شهروندان قرار میگیرد که ضمن آموزش چگونگی استفاده از آنها مزایای اجرای طرح نیز تشریح خواهد شد، اینکه زباله های خشک همچون طلای سیاه هستند که برای خود مردم است ونه مافیای زباله که ماهانه با استخدام بچه های کار پول کلانی را صاحب می شوند.
آقای داودی در ادامه اضافه کرد: طرح محله ی پاک تنها در صورت مشارکت شهروندان عملی خواهد بود که در سه فاز برنامه ریزی شده است:
۱)فاز آموزش که شامل آموزش چهره به چهره وتکمیل فرم تعهد برای همکاری با شهرداری
۲)فاز اجراوعملیاتی طرح که شامل تحویل زباله های خشک وتر از دم در منازل وخانه ها انجام می شود
۳)فاز تشویق که شامل تسهیلاتی ست که شهرداری برای شهروندان وساختمانهایی که به نحو احسن در پیشبرد طرح همکاری کردند.

در انتها سوالات ودرخواستهایی از سوی اعضای شرکت کننده در جلسه از آقای داودی پرسیده شد که ایشان نیز پاسخ گفتند.

جلسه با امضای صورتجلسه توسط اعضا و انداختن عکس دسته جمعی اعضای شرکت کننده در جلسه و شهردار ناحیه جناب داودی به اتمام رسید.

آموزش اجرایی نمودن طرح محله پاک

آموزش بروشور تهیه شده

صورتجلسه ی مورخ سوم دی ۹۸

خلاصه ی جلسه :

جلسه به اتفاق خانم احدی و خودم سر ساعت ۱۱ در پارکینگ دفتر تشکیل شد و پارت دوم ان به اتفاق خانم ویژه و خانم احدی سر ساعت ۱۲ جلوی درب دفتر تشکیل گردید

تاثیر الودگی هوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت

روشهای مواجه با مشکل سکه ی تقلب مورد بررسی قرار گرفت

با نگهبان ساختمان خوش و بشی انجام گرفت

(قابل ذکر است که بدلیل نیامدن اهالی دفتر و بسته بودت در واحد موسسه جلسه در کنار در ورودی پارکینگ تشکیل شد تا اگر یکی از عزیزامان زنگ زدند ما متوجه شده در را بازکنیم که البته کسی تشریف نیاورد )

مصوبات :
بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا در مورد معضل الودگی هوا مصوبه ای تنظیم نشد فقط مصوب گردید .

همسایه های عزیز،
امروز در تدارک برگزاری مراسم یلدا در محله مان هستیم، برنامه ای خودجوش و مردمی برای حفظ آئین های ملی مان.

زمان برگزاری :
ساعت ۳ الی ۷ بعدازظهر

مکان: ابتدای خیابان نهم و دهم امیرآباد شمالی

عکس یادگاری همسایگان یکی از برنامه های فرعی این برنامه هست، امیدوارم بتوانیم حضور و مشارکت همدلانه و صمیمانه همسایگان ثبت شود و در آلبوم محله منعکس گردد.

همسایه عزیز، منتظرتان هستیم🌹🙏🏻

یلدا تلنگریست تا قدر دقایق باهم بودن را بدانیم .🍉یلدا مبارک باد🍉

جشن یلدا در آسایشگاه سالمندان

امروز دوستان مان تدارک یلدایی برای اسایشگاه دیده بودند .

بازدید عزیزان امروز در خانه سالمندان و برگزاری مراسم شب یلدا ، باعث شد شادی برای لحظاتی در اسایشگاه حاکم شود.دست مریزاد .آفرین برشما مهربانان

فردا پنجشنبه ما همسایگان ساکن در خیابان پنجم امیرآباد شمالی میزبان فعالین اجتماعی ، مسئولین و مدیران شهری در خیابان مان هستیم تا رونمایی کنیم از طرح ” خانواده بزرگ محله ” .

☘ در طرح ” خانواده بزرگ محله ” در تلاش هستیم ارتباط صمیمانه و همدلانه ساکنین یک خیابان را رقم بزنیم، احیاء کنیم سنتهای زیبای همسایه مداری که پدرانمان تجربه کردند ، خیابانی که عطر مهر و محبت فضای آن را پر کرده است ، کوچه ای که الگوی زندگی مردمان آن بهره مندی از مهر است و خرد☘

طرح ” خانواده بزرگ محله ” که قرار است به شکل پایلوت در خیابان پنجم اجرایی گردد. طرحی است جامع برای ارتقاء کیفیت زندگی همسایگان که با مهر ، خرد و مشارکت ذینفعان در یک خیابان، در سایه اعتماد و همدلی شان اجرایی خواهد گردید.

در اجرای این طرح نقش مسئولین و مدیران شهری نیز تعریف گردیده است، فردا از سایر محلات شهر تهران می آیند تا با این خیابان و مردمانش آشنا گردند و از کم و کیف این طرح مطلع گردند، تا شاید بتوانند در محله خویش اجرایی کنند.

امیدوارم همسایگان فهیم این خیابان بتوانند با مشارکت و همدلی خیابانی با ویژگی های :

 • مهربانی
 • مدارا
 • لبخند زیبا های زیبایی که همیشه بر لب دارند و به همسایگان خویش سلام می کنند و مراقب یکدیگر هستند.
 • نگاه انسان دوستی
 • احترام به یکدیگر و به سالمندان
 • حامی حقوق کودکان و احترام به نوجوان و جوانان
 • حامی حقوق کودک و توجه به محیط زیست
 • تمیز و نظیف

ارائه توضیح مختصر از طرح ” خانواده بزرگ محله ” در حال اجرا در خیابان پنجم امیرآباد شمالی:

در طرح ” خانواده بزرگ محله ” در تلاش هستیم ارتباط صمیمانه و همدلانه ساکنین یک خیابان را رقم بزنیم، احیاء کنیم سنتهای زیبای همسایه مداری که پدرانمان تجربه کردند ، خیابانی که عطر مهر و محبت فضای آن را پر کرده است ، کوچه ای که الگوی زندگی مردمان آن بهره مندی از مهر است و خرد☘

محدوده جغرافیایی طرح ” خانواده بزرگ محله ” خیابان پنجم الی پانزدهم امیرآباد می باشد. در تاریخ ۲۳ آبان ماه ، فعالیت اولین فاز اجرایی آن در خیابان پنجم امیرآباد آغاز گردید.
طرح ” خانواده بزرگ محله ” طرحی است جامع برای ارتقاء کیفیت زندگی همسایگان که با مهر ، خرد و مشارکت ذینفعان در یک خیابان، در سایه اعتماد و همدلی شان اجرایی خواهد گردید.

شیوه و میزان مشارکت همسایگان در اجرای مراسم ۲۳ آبان ماه به انتخاب خودشان گذاشته شد، مهمترین و ابتدایی ترین نقش هر همسایه در مشارکت برای برگزاری مراسم: 👇

 • حضور در خیابان و اقدام به برقراری ارتباط با همسایگان خویش
 • تبادل نگاه مهربان و لبخند با همسایگان خویش
 • آب و جارو کردن مقابل پلاک ساختمان شان.
 • احترام به یکدیگر و همچنین سالمندان و کودکان خیابان
 • مراقبت از نظافت و نظم خیابان
 • همکاری با فعالین اجتماعی در برگزاری برنامه های تعریف شده در خیابان

لیست همسایگان مشارکت جو و نقش مشارکتی شان در اجرای مراسم ۲۳ آبان ماه خیابان پنجم :

۱- اقای علیجانی، پلاک …. سه تابلوی زیبا و نفیس هنرمندی خویش را برای گذاشتن روی میزهای پذیرایی اوردند.

۲- آقای عبدالوند ، پلاک …. ، شکلات برای هر سه میز

۳- خانم حامیان ، پلاک …. ، نارنگی

۴- آقای رزاقی ، پلاک … شیرینی

۵- آقای رام هرند ، پلاک …. شیرینی مخصوص خوزستان

۶- آقای صادقی نژاد پلاک …..، ژله خانگی

۷- همه ساکنین پلاک ۲۵ موافقت نمودند در پارکینگ شان را باز کرده تا پاتوق کودک و جهاندیده را در ان روز داشته باشیم. همچنین الویه درست کردند، پذیرایی چای از میهمانان و همچنین پذیرفتن گروه موسیقی در محوطه حیاط خویش.
۸- قوطی های رنگ استفاده شده توسط یکی از بنگاههای اقتصادی بر خیابان پنجم تهیه گردید.

لیست عزیزانی که ما را در برگزاری همایش به عناوین و شیوه های مختلف حمایت نمودند🌹🙏

۱- همکاری صمیمانه و همدلانه سرکار خانم احدی و سرکار خانم چمن دار در بخش تدارکات
۲- کاشتن ۱۰ شمشاد در طول خیابان و انجام مکانیسم ساده و ابتدایی آبرسانی قطره ای در ۳ باغچه خیابان با مدیریت سرکار خانم چمن دار و همراهی خانمها: مقیم نژاد، بنت نبی، طاهری
۳- امانت پایه تریبون از بنگاه اقتصادی، پادمان شهر سیمرغ ، جناب اقای محمدی
۴- طراحی و نقاشی لوگوی مهر و خرد مقابل پلاک ۳۷ با هنرمندی و مدیریت سرکار خانم پنده و شاگردانشان
۵- خطاطی کف خیابان مقابل پلاک ۳۵، توسط آقای هنرمندی که دلشان نمی خواهد نامی از ایشان برده شود.
۶- مدیریت و اجرای برنامه برای پاتوق کودک با مدیریت خانم عاکفیان از گروه هو هو چی چی و همچنین حمایتهای معنوی جناب اقای ممیزی از هنرمندان ساکن در محله
۷- درست کردن قوطی های مناسب بعنوان مخزن ته سیگار، همچنین دانه پرنده و جاسازی آن روی درختان خیابان توسط کارگروه فعال محیط زیست در محله و نصب آن توسط خانمها : شیرزاد، صومی، محبی
۸- انجام پذیرایی از رهگذران داخل خیابان و ماشینهای عبوری در طول خیابان و برقراری ارتباط، توضیح طرح و گرفتن شماره تماس، توسط خانمها: شیرازی، خراطی، رئیسی، کیایی، الهام یگانه و فرح یگانه.
۹- گروه موسیقی برای اجرای ترانه و همخوانی. با هماهنگی سرکار خانم خوش رنگ
۱۰- پخت شیرینی خانگی ( البته هزینه دریافت نمودند) ، شیرینی پز و کیک پز خانگی محله که در گروه همسایه چه کاره ای؟ اولین تجربیات شیرینی پزی و فروش ان را از طریق فضای مجازی تجربه کردند. سرکار خانم عباسی
۱۱- مستند کردن برنامه، سرکار خانم نعمت الهی، تیم مستند ساز با مدیریت آقای جهانشیری
۱۲- حمل و نقل وسایل، صندلی ها و میز با ماشین شخصی توسط دو نفر از همسایگان، سرکار خانم فکوری و سرکار خانم صومی و همچنین کمک سرایدار پلاک ۱۴ جناب آقای نظر
۱۳- همکاری و مسئولیت پذیری نوجوانان در بخشهای مختلف تدارکات ، آقایان: مهبد و ایلیا و خانمها : یاسمن ، نسترن،
۱۴- تدارک نهار بعد از مراسم برای میهمانان. سرکار خانم چمن دار و سرکار خانم نعمت الهی
۱۵- تحویل ۱۰ عدد شمشاد مدیریت مجله هنگام جناب اقای ذوقی
۱۶- همکاری مدیریت مجموعه سلامتکده طب سنتی حکیم ، جناب آقای دکتر حصیری و سرکار خانم پناهی، در اختیار قرار دادن فضایی مناسب برای برگزاری مراسم.
۱۷- تهیه بخشی از رنگ مورد نیاز فعالیت هنرمندان توسط یکی از بنگاههای اقتصادی فعال در محله.
۱۸- از موسسه کودکان تعالی شاد- جناب اقای محمد دوست، مجری برنامه.
۱۹- سازمان مردم نهاد نظم انسانی ، چاپ برگه های نظر سنجی و سایر برگه های استفاده شده در مراسم .
۲۰- خطاطی بنر خوش آمدگویی توسط هنرمند همسایه ، سرکار خانم روستایی و مادر محترم شان
۲۱- همکاری صمیمانه فعالین اجتماعی ساکن در محله برای انجام امور مختلف مراسم و جمع اوری نهایی وسایل در خاتمه کار ، خانمها:
ناصری، رزم ابادی،زواره، صلواتی، سهرابی با همراهی همسر محترم شان، اقایان: عابد زاده ، مینویی و ازادگان.
۲۲- نظارت بر حسن انجام کار و مراقبت از نظم در خیابان، خانمها :

 • سفیدگران
 • جامی
 • علیشعار
  ۲۳- طراحی متن دعوت نامه، کارهای مختلف کامپیوتری، ارائه خدمات پیک و پیگیری برای تعمیر سماورهای سوخته شده مجموعه، توسط یکی از بنگاه های اقتصادی در محله، جناب اقای فرخی.
  ۲۴- حمایتهای معنوی سرکار خانم مهدوی، کنشگر شهری- خانم اقدم فعال اجتماعی محله ایرانشهر- اقای احمدی از سازمان مردم نهاد بلوط و دبیر شورایاری محله صادقیه- جناب اقای تاروردی شورایار منطقه ۱۶- جناب اقای کاظمیان شورایار محله نظامی گنجوی
  ۲۵- شورایاران محله امیراباد، سفارش شیرینی مراسم
  ۲۶- همکاری کلانتری یوسف اباد
  ۲۷- امانت ستاد بحران منطقه ۶ ، ۵۰ صندلی
  ۲۸- با تشکر از سرکار خانم یلدا که یک بسته شیرینی آوردند.
  ۲۹- مدیریت و نظم سالن :
 • سرکار خانم اعتمادی
 • سرکار خانم خادم زاده
 • سرکار ابوالقاسمی

با تشکر از حضور منتقدین، شورایاران مناطق مختلف، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد، مسئولین، اساتید دانشگاه و مدیران شهری که قبول دعوت کردند و با نگاه مردمی شان بی ادعا همراهی مان نمودند.

اساتید دانشگاه:
۱- جناب آقای دکتر ایمانی جاجرمی عضو هیآت علمی دانشگاه علوم اجتماعی
همراه با دانشجویان عزیزمان:
۲- جناب اقای فرهاد قیطاسی
۳- جناب آقای طالبی نژاد جامعه شناس، رییس گروه مشاوران ستاد هماهنگی شورایاران
۴- جناب اقای ذاکری جامعه شناس
۵- جناب اقای آزادگان استاد دانشگاه
نمایندگان مردمی محترم شورای اسلامی شهر تهران
۶- جناب اقای دکتر فراهانی
۷- سرکار خانم امانی
۸- جناب آقای دکتر حقانی
مشاور ریاست شورای اسلامی شهر تهران در امور شورایاری ها همراه با همسر محترم شان
۹- جناب اقای شمس به نمایندگی از طرف ستاد توان افزایی
۱۰- نماینده از طرف سرکار خانم مافی
۱۱- اقای موسوی به نمایندگی از طرف سازمان هلال احمر
۱۲- جناب آقای عطاء ا… هاشمی، مدیر کل پیشین سازمان برنامه و بودجه.
۱۳- جناب اقای آدرم
۱۴- جناب آقای نجفی
۱۵- سرکار خانم لطیفی از موسسه
۱۶- جناب اقای بامداد حقوق شهروندی
۱۷- سرکار خانم جعفری ، سفیر انجمن دیابت
۱۸- جناب آقای علی ذکاوتی، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
۱۹- جناب آقای دکتر کبیری
۲۰- سرکار خانم دکتر اسلامی
۲۱- سرکار خانم ابوالقاسمی ، موسسه نظم انسانی
۲۲- جناب اقای کریم آسایش از موسسه باهمستان
۲۳- جناب اقای ساکی
مدیران شهری:
۲۴- جناب اقای داودی شهردار ناحیه
۲۵- جناب اقای هنرور، معاونت اجتماعی منطقه ۶ تهران
۲۶- جناب آقای دانشور، زیبا سازی منطقه ۶ تهران
۲۷- جناب اقای امیری مدیر پسماند شهرداری تهران
۲۸- جناب آقای سیدعلی میرشرف الدین- مدیر مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی سازمان مدیریت پسماند
۲۹- جناب آقای کامران کریمی، کارمند معاونت اجتماعی شهرداری
۳۰- جناب اقای محمدرضا رضایی، سازمان مدیریت پسماند
۳۱- جناب آقای پرویز خیری اهوازی، مدیریت پسماند
۳۲- جناب آقای حامد امیری ، مسئول دبیرخانه ستاد راهبری محلات ، منطقه ۶
۳۳- سرکار خانم رزمجو، مدیر سرای محله امیرآباد
۳۴- سرکار خانم جدیدی معاونت اجتماعی ناحیه ۴ منطقه ۶
۳۵- جناب آقای شایگان معاون مدیر کل اجتماعی استانداری تهران
۳۶- آقای مآکولاتی خیریه ملیا
۳۷- سرکار خانم قنبری از خیریه ملیا
شورایاران محلات تهران:
۳۸- جناب اقای سمنانی نژاد دبیر شورایاری محله امیرآباد
۳۹- جناب آقای حسین سلیمی شورایار محله امیرآباد
۴۰- سرکار خانم حبشی از شورایاران محله امیراباد
۴۱- جناب آقای تاروردی همراه با شورایاران از منطقه ۱۶
۴۲- شورایاران محترم محله اکباتان
۴۳- جناب اقای احمدی دبیر شورایاری محله صادقیه
۴۴- جناب آقای کاظمیان از شورایاری محله نظامی گنجوی
دوستان عزیز از گروه پویش محله ادمینهای محترم اولین گروه فعالیت شورایاران محلات شهر تهران:
۴۵- سرکار خانم مهدوی، کنشگر شهری
۴۶- سرکار خانم مولوی زاده، شهرساز و شورایار منطقه ۱۱
۴۷- سرکار خانم یلدا ، کنشگر شهری
۴۸- سرکار خانم صفر زاده
۴۹- جناب اقای محسن افشاری، شهرساز
۵۰- جناب اقای علی عارف ، شهرساز
۵۱- جناب آقای امین دولتی از روستای گمیشان ، استان گلستان
۵۲- جناب آقای ایرانمنش پژوهشگر و استاد دانشگاه به همراه همسر محترم شان، سرکار خانم کعبی
۵۴- جناب اقای فریدون احمدی مدیرعامل مرکز کشف
اندیشه های راستین مردمی
۵۵- سرکار خانم جانانی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵۶- سرکار مهرناز ارشادی ، فعال اجتماعی
۵۷- سرکار خانم زواره ، فعال اجتماعی
۵۸- سرکار خانم نسترن جوان حقیقی نوجوان فعال اجتماعی در محله امیرآباد
۵۹- سرکار خانم یاسمن جوان حقیقی نوجوان فعال اجتماعی، در محله امیراباد
۶۰- جناب آقای مهبد ابن علی، نوجوان فعال اجتماعی، در محله یوسف اباد
۶۱- جناب اقای ایلیا مینویی نوجوان فعال اجتماعی، در محله جهان آرا

دوستان امیدوارم کسی از قلم نیفتاده باشد، خواهش می کنم در صورت اصلاح، اعلام بفرمایید🌹🙏

اعضاء اتاق فکر و متخصصین:

۱- سرکار خانم دکتر مونا جزی ولیک معماری و شهرسازی همراه با همکارشان جناب اقای علی عارف، برنامه ریز شهری
۲- سرکار خانم ابوالقاسمی، فعال اجتماعی، پژوهشگر و تسهیلگر
۳- جناب اقای ایرانمنش، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی
۴- جناب اقای آسایش، سازمان مردم نهاد باهمستان فعال در حوزه حقوق شهروندی
۵- جناب اقای ساکی، کنشگر شهری – محله ای
۶- جناب آقای هادی کاشانی

سپاس از حضور و حمایت شان🌹🙏

هزینه مراسم ۲۳ آبان ماه :
۱ – شیرینی خانگی مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲- هزینه تعمیر سماورها مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۳- بنر خوش آمدگویی، مبلغ ۱۰۷/۰۰۰ تومان
۴- هزینه بخشی از لوازم و ملزومات هنرمندان نقاش، مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
۵- انعام بابت زحمات یک هفته ای یکی از سرایداران مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ تومان

۶- هزینه چاپ دعوت نامه ها و پاکت نامه ها مبلغ ۵۵/۰۰۰ تومان

هزینه مراسم ۲۳ آبان ماه :
۱/۰۱۲/۰۰۰ تومان
که توسط فعالین اجتماعی پرداخت گردید.

گزارش پیشرفت کار و اتمام فعالیت در خیابان پنجم امیراباد شمالی- طی اجرای برنامه ای میدانی ارائه خواهد گردید.
به امید خدا ، مراسم بعدی در تاریخ هفته اول اسفند ماه تعریف و با مشارکت حداکثری همسایگان، مدیران شهری و همچنین تمامی ذینفعان در خیابان پنجم امیرآباد اجرایی خواهد گردید.

با تشکر- زهرا محمدی نژاد
شورایار محله امیرآباد🙏🏻🌹

خلاصه گزارش مراسم ۲۳ آبان ماه که توسط موسسه حامیان رشد و بالندگی و شورایاران محله امیراباد در خیابان پنجم امیرآباد برگزار گردید با حضور میهمانانی که لیست شان را برایتان ارسال کردم، به روایت مردم و برگزار کنندگان مراسم که خیلی با روایت و گزارش سازمانی متفاوت است.👆

اموزش برای اجرایی شدن طرح محله پاک