* اهداف قید شده در اساسنامه موسسه عبارتند از :

  1. ارتقاء توانمندی روحی ، روانی و اقتصادی بانوان ، بویژه بانوان خانه دار
  2. ارتقاء کیفیت زندگی خانواده ها از طریق آموزش مهارتهای زندگی در قالب انجام فعالیتهای اجتماعی در سطح جامعه
  3. فراهم کردن بستر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان در سطح جامعه به بهانه های مختلف .

** ضرورت تاسیس و فعالیت موسسه حامیان رشد و بالندگی از دیدگاه موسسین آن :

از منظر دیدگاه بانیان موسسه ، یکی از دلایل بروز مسائل و مشکلات پیچیده جوامع شهری ، انزوا طلبی و کم شدن ارتباطات انسانی است ، یکی از راه حلهای پیشنهادی در این موسسه ، برای حل مشکلات روحی ، روانی و حتی اقتصادی شهروندان به جهت کند کردن رشد آسیبهای اجتماعی را بهبود بخشی روابط انسانی تعریف می کنند و بر این اعتقادند که نمی توان کارکرد درست یک خانواده برای تربیت فرزندانی سالم را بدون داشتن جامعه ای سالم و امن ، تعریف و محقق نمود.

داشتن جامعه ای شاد ، امیدوار، پویا و مسئولیت پذیر ضمن اینکه حق همه انسانهاست ، تنها در سایه تعامل سازنده و مثبت همراه با اعتماد بین شهروندان امکان پذیر خواهد بود و به همان اندازه که می بایست به رویکرد و نحوه تعامل درست بین اعضا، یک خانواده تمرکز کرد ، به موازات آن به تعامل درست و سالم بین شهروندان در جامعه هم می بایست توجه و تمرکز نمود. بدین منظور فعالین این موسسه تلاش نمودند ، با ایجاد شبکه دوستی بین ساکنین محلات یک منطقه از شهر تهران ، با ایجاد انس و الفت در میان آنان ، ارتباطات شان را معنی دار نمایند و چشم انداز طولانی مدت و دور فعالیتهایشان را در نشر و گسترش این نوع نگاه و تعامل همسایگان در سایر مناطق تهران دنبال می کنند.

*** چشم انداز فعالیتهای موسسه حامیان رشد و بالندگی در سال 98

آماده سازی مردم یک محله برای اقدام به مشارکت جدی و مسئولانه جهت حل بسیاری از مسائل و مشکلات محله شان به شکل خودجوش و مردمی با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت خویش، موضوعاتی نظیر :

  1. حفظ و ارتقاء امنیت و ایمنی ساکنین محله امیرآباد
  2. اجرائی شدن فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی خودجوش مردمی در محله برای سالمندان ، کودکان ، نوجوانان و بانوان خانه دار با رویکرد پر کردن اوقات فراغت با کمترین هزینه و همچنین تعریف تفریحات سالم و شاد برای تمامی اعضاء خانواده با مدیریت و برنامه ریزی خود اهالی یک محله.
  3. ایجاد بستر انجام فعالیتهای مشارکت جویانه اهالی با رویکرد ارتقاء  توانمندی روحی ، روانی و اقتصادی همسایگان و کاهش هزینه های سبد خانوار از طریق مشارکت فعال در محله .